Pozdravni govor

Poštovane kolegice i kolege,

sa zadovoljstvom vas pozivamo na 4. međunarodnu konferenciju VODE U OSJETLJIVIM I ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA, koja će se održati u Puli, u Republici Hrvatskoj, u razdoblju 10.-13. travnja 2024. godine. Konferenciju organiziraju Europsko udruženje za vode (EWA) i Hrvatsko društvo za zaštitu voda (HDZV). Radi se o nastavku EWA-inog projekta o vodama u osjetljivim i zaštićenim područjima, čiji je cilj okupiti najbolje znanstvenike, stručnjake, poduzetnike i predstavnike javne uprave kako bi predstavili rezultate najnovijih istraživanja i razmijenili ideje o znanstvenim, tehničkim, društveno-gospodarskim, pravnim i obrazovnim aspektima zaštite i racionalnog korištenja vrijednih osjetljivih vodnih resursa i usluga ekosustava.

Grad Pula, sa svojim impresivnim starorimskim građevinama i veličanstvenim amfiteatrom, je poznat po svojoj umjerenoj klimi i netaknutoj prirodi. Smješten na jugu Istarskoga poluotoka, ispod sedam brežuljaka i s pogledom na kristalno čisto Jadransko more, grad sudionicima konferencije nudi prekrasno i poticajno okruženje.

Osjetljiva i zaštićena područja su važna ne samo za zaštitu prirode i njezine biološke raznolikosti, već i za očuvanje njihovih vrijednosti za različite ljudske potrebe. Svakoga dana vidimo da ljudske aktivnosti i dramatičan rast broja stanovnika jako pogoršavaju učinke klimatskih promjena i promjena u korištenju zemljišta na fizički okoliš. To dovodi do narušavanja ljudskog zdravlja i usluga ekosustava, onečišćenja vode, tla i zraka, neravnoteže biogeokemijskih ciklusa te proizvodnje golemih količina otpada. Mnogi sustavi podzemnih i površinskih voda su pod znatnim pritiskom zbog prekomjernog korištenja ili onečišćenja, a potražnja za vodnim resursima dramatično raste. Za održivi su razvoj ključna bolja znanja o tome kako identificirati i ublažiti ljudskim aktivnostima potaknute probleme u okolišu i kako pomoći donositeljima planova o korištenju zemljišta i kreatorima politika u usklađivanju potreba za vodnim resursima s njihovom dostupnošću. Nova znanja i pristupi koji donositeljima odluka i kreatorima razvojnih politika omogućuju usklađivanje potreba za vodnim resursima i njihove dostupnosti su ključni za postizanje globalnih i nacionalnih ciljeva održivog razvoja.

Premda je zadnjih desetljeća ostvaren znatan znanstveni napredak u upravljanju vodnim resursima i biološkom raznolikošću u uvjetima klimatskih promjena, još uvijek na ovom području postoje nedostaci u istraživanjima koje treba riješiti. Cilj ove konferencije je dati doprinos širenju znanstvenih spoznaja usmjerenih na nova, inovativna i troškovno isplativa rješenja za zaštitu voda i biološke raznolikosti, kao i izmjene pravnog okvira koji se odnosi na osjetljiva i zaštićena područja.

Velika nam je čast nastaviti tradiciju koja je započela 1996. godine 1. konferencijom u Primoštenu, a nastavila se 2. konferencijom 2007. u Dubrovniku i 3. konferencijom 2013. u Zagrebu. Nastavimo tu tradiciju zajedno!

Radujemo se susretu s vama u Puli!

Predsjednik Organizacijskog odbora
Prof. Zoran Nakić