Smjernice za usmeno izlaganje

Svaka prezentacija može trajati maksimalno 15 minuta.
To znači da će izlaganja predavača trajati 10-12 minuta, a nakon svakoga izlaganja moguće je predavaču postaviti 1-2 pitanja (do 3 minute).
Dakle, 15 minuta je maksimalno raspoloživo vrijeme za jedno izlaganje, što uključuje i raspravu (pitanja i odgovore) nakon izlaganja