Pomoć

PRIJAVA SAŽETAKA

Sažeci se prijavljuju putem online prijave sažetaka na ovoj internet stranici. Potrebno je odabrati i upisati tražene podatke te izvršiti slanje samog sažetka i svih traženih podataka. Molimo, koristite latinična slova bez specijalnih znakova te pripazite na zadani opseg znakova za sam tekst sažetka. U slučaju većeg broja znakova od dopuštenog, a po slanju sažetka biti ćete alarmirani kako bi smanjili njihov broj. U mogućnosti ste i pregledati sažetak u generiranom dokumentu te provjeriti ispravnost svih podataka i znakova. U slučaju greške koju nije moguće otkloniti, kontaktirajte organizatora događaja.

 

PRIJAVA ZA DOGAĐAJ

Za događaj se prijavljujete online.

ONLINE PRIJAVA
Prijavljujete se putem ove internet stranice uz pomoć online obrasca. Potrebno je ispuniti i odabrati sve tražene podatke. U slijedećem koraku imate mogućnost pregledati i provjeriti odabrane i upisane podatke. Nakon provjere vaša online prijava je obavljena. Na slijedećoj stranici dobiti ćete potvrdu o uspješnoj prijavi zajedno s potrebnim podacima ovisno o odabranom načinu plaćanja:
1. Kreditna kartica online (American Express, Diners, Visa, MasterCard, Maestro): biti ćete preusmjereni na sigurnu i zaštićenu (SSL enkripcija) T-com PayWay stranicu gdje će se obaviti online plaćanje kreditnom karticom. Nakon uspješnog plaćanja, na samoj stranici, ali i na vašu Email adresu dobiti ćete potvrdu o uspješnoj prijavi i transakciji.
2. Kreditna kartica offline (American Express, Diners, Visa, MasterCard): nakon obavljene prijave, na samoj stranici, ali i na vašu Email adresu  dobiti ćete potvrdu o uspješnoj prijavi. Tamo ste u mogućnosti preuzeti offline obrazac za autorizaciju kreditne kartice. Ispunjeni obrazac šalje se mailom ili fax-om organizatoru kongresa.
3. Bankovna uplata: nakon obavljene prijave, na samoj stranici, ali i na vašu Email adresu  dobiti ćete potvrdu o uspješnoj prijavi s podacima potrebnim za bankovnu uplatu, naziv tvrtke, broj žiro računa za uplatu u kunama ili drugoj valuti, poziv na broj i sl.