Prijava sažetaka

Prijava sažetaka je zatvorena.

Za sva dodatna pitanja i informacije, kontaktirajte znanstvenu komisiju na sljedeći Email: dvouk@grad.hr

VAŽNO Molimo koristite latinična slova. Ukoliko niste, upute za prijavu sažetaka pogledajte ovdje: upute za slanje sažetaka. Sažeci zaprimljeni izvan navedenih uputa neće se smatrati valjanim.

U slučaju bilo kakvih poteškoća i nemogućnosti online prijave sažetaka, kontaktirajte nas na Email: dvouk@grad.hr

-