Dobro došli!

Datum održavanja: 10.-13.04.2024.
Mjesto održavanja: Hotel Park Plaza Histria, Pula
Rana kotizacija: do 15.12.2023.

PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ   SAŽETAK INFO   PRIJAVA SAŽETAKA

OBAVIJEST: Rok za dostavu cjelovitih radova produljen je do 1. ožujka 2024. godine.

4. međunarodna konferencija VODE U OSJETLJIVIM I ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

10.-13.04.2024.
Hotel Park Plaza Histria, Pula

 

PROCEEDINGS BOOK FINAL (PDF - PASSWORD PROTECTED)

4th WSPA CONFERENCE _REPORT (PDF)

SUMMARY AND CONCLUSIONS OF THE ROUND TABLE WSPA2024 (PDF)

PROGRAMSKA KNJIŽICA (PDF)

KNIGA SAŽETAKA (PDF) | ZAŠTIĆENO LOZINKOM

DRUGA OBAVIJEST (PDF)

CJELOVITI RADOVI - PREDLOŽAK (DOCX)

 

ORGANIZATORI

Hrvatsko društvo za zaštitu voda (HDZV)
Europsko udruženje za vode (EWA)

MEĐUNARODNI POKROVITELJ

Međunarodno udruženje za vode
     

SUORGANIZATORI

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Razred za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Hrvatske vode
Institut za vode Josip Juraj Strossmayer
Hrvatsko hidrološko društvo
Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije

 

POKROVITELJI

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Rijeci
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sveučilište u Splitu
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište Sjever
Sveučilište u Slavonskom Brodu
Istarska županija
Grad Pula
Javna ustanova Natura Histrica
NP Brijuni

 

ZLATNI SPONZORI

ACO Građevinski elementi d.o.o.
Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.
TEHNIX d.o.o.

 

SREBRNI SPONZORI

Strabag Water Technologies
Rudan d.o.o.
Kolektor Sisteh d.o.o.
Oikon d.o.o.

 

BRONČANI SPONZORI

BINA-Istra d.d.
Dezinsekcija d.o.o. Rijeka
JANAF d.d.
CAMBI SA

 

OSTALI SPONZORI

BP Group d.o.o.
Hidrocibalae d.o.o.
Hidroprojekt-ing d.o.o.
IND-EKO d.o.o.
Vodopromet d.o.o.
AMBRA Water Solutions d.o.o

 

DONATOR

Vectrino d.o.o.